Hoe zit het nu eigenlijk met zwangerschapsverlof

Iedere vrouw in Nederland heeft recht op zwangerschapsverlof. Maar wat is zwangerschapsverlof nu precies? Waar heb je recht op, en zijn er dingen die je zelf moet regelen om aanspraak te maken op de zwangerschapsverlof? Zwangerschapsverlof is een noodzakelijke en fijne regeling voor alle werkende vrouwen die zwanger zijn. Als het einde van je zwangerschap nadert en je bent met zwangerschapsverlof, kun je nog even de rust nemen die je lichaam nodig heeft. Zo kun je je ook beter voorbereiden op de bevalling. Ook je baby heeft profijt van de periode dat jij met zwangerschapsverlof bent. Na de geboorte heb je namelijk de tijd nodig om te herstellen en zal jij ook moeten wennen aan het leven met je baby erbij.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Het verlof is simpel onder te verdelen in twee soorten verlof: namelijk zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Zwangerschapsverlof is de periode  vóór je bevalling, bevallingsverlof is de periode na de geboorte van je baby. De zwangerschapsverlof en de bevallingsverlof samen duren minstens zestien weken. Vaak heb je de keuze om je zwangerschapsverlof in te laten gaan vier tot zes weken voor de uitgerekende datum. Binnen deze termijn mag je zelf bepalen wanneer je verlof start.

Is jouw baby te vroeg geboren en vindt de bevalling plaats vóór aanvang van het verlof, dan gaat je zwangerschapsverlof in op de dag van je bevalling. Je hebt dan alsnog recht op 16 weken verlof, net als iedere andere werkende vrouw.

Bereken hier je zwangerschapsverlof

Extra zwangerschapsverlof

Ben je uitgerekend, maar nog niet bevallen? Dan heb je na je bevalling recht op het aantal dagen verlof dat je in principe had gekozen. Je totale verlof duurt dan dus langer dan 16 weken. Om hier een voorbeeld te geven: ga je vier weken voor de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof, maar wordt je baby twee weken te laat geboren, dan heb je recht op nog 12 weken bevallingsverlof (16 weken – 4 weken zwangerschapsverlof = 12 weken). De twee weken tussen uitgerekende datum en definitieve bevaldatum krijg je dus cadeau!

Verlof bij ziekenhuisopname

Het bevallingsverlof wordt ook verlengd als je langdurig in het ziekenhuis wordt opgenomen na je bevalling. Ook als je baby na de geboorte in de couveuse moet verblijven, of nog lang in het ziekenhuis moet liggen, is jouw werkgever verplicht je tegemoet te komen. Vanaf de dag dat je kindje na een lange ziekenhuisopname naar huis mag, heb je recht om nog 10 weken thuis te blijven om voor je baby te zorgen.

Om verder in te gaan op bovengenoemd rekenvoorbeeld van de zwangerschapsverlof: je hebt 4 weken zwangerschapsverlof, dan heb je recht op 12 weken bevalverlof (ervan uitgaande dat je op de uitgerekende datum bevalt). Je kindje moet echter nog in het ziekenhuis blijven, en mag pas na 5 weken naar huis. Dan zou je, volgens de regels, nog maar 7 weken samen met je kindje thuis kunnen zijn (12 – 5 weken). Je werkgever is dan verplicht dit aan te vullen tot 10 weken, dus je krijgt 3 weken verlof ‘cadeau’.

Bevallingsverlof voor de vader

Als de moeder tijdens de geboorte of tijdens het bevallingsverlof zou komen te overlijden, gaat het bevallingsverlof van de moeder over naar haar partner. Dit is bij wet zo geregeld, en is bedoeld om ervoor te zorgen dat een pasgeboren baby verzekerd is van de zorg van een ouder.

Melden van zwangerschapsverlof bij je werkgever

Als je zwanger bent, ben je verplicht dit aan je werkgever te melden. Dit moet je minimaal drie weken voor het ingaan van je zwangerschapsverlof doorgeven, zodat je werkgever de tijd heeft om een vervangende medewerker te vinden zolang jij met verlof bent. Aangeraden wordt echter om veel eerder al naar je werkgever te stappen, wanneer je vier tot vijf maanden zwanger bent. Je baas heeft een zwangerschapsverklaring nodig met de vermoedelijke bevallingsdatum. Deze zwangerschapsverklaring kun je van je arts of verloskundige krijgen, en je baas heeft deze nodig om de nodige zaken te regelen op administratief gebied.

Inkomen en salaris tijdens zwangerschapsverlof

De Wet Arbeid en Zorg meldt dat je tijdens je verlof recht hebt op een uitkering ter hoogte van het Ziektewet dagloon. Dit houdt in dat je ongeveer 100% van je salaris ontvangt. De uitkering moet uiterlijk twee weken voor ingang van je zwangerschapsverlof bij het UWV worden aangevraagd, en kan via je werkgever of rechtstreeks door het UWV worden uitbetaald.

Vakantiedagen tijdens je zwangerschapsverlof

Als je zwangerschapsverlof hebt, bouw je gewoon vakantiedagen op. Je werkgever mag je niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor je verlof.

Rechten en plichten van zwangerschapsverlof

Tijdens je zwangerschap mag je in principe niet ontslagen worden. Ook in de eerste zes weken na het beëindigen van je bevallingsverlof mag je ook niet ontslagen worden. Wanneer je aan het solliciteren bent, mag je niet afgewezen worden omdat je zwanger bent. Je bent daarom ook niet verplicht om tijdens een sollicitatiegesprek te melden dat je zwanger bent.

Als je tijdens je zwangerschap ontslag wilt nemen, kan dit gewoon, maar in sommige gevallen vervalt dan je recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Laat je hier dus goed over informeren, voordat je je ontslag indient. Als je een tijdelijk arbeidscontract hebt lopen, en het contract loopt tijdens je verlof af, dan stopt het dienstverband gewoon op de afgesproken datum. Er is dan geen sprake van ontslag. Je verlof gaat ook niet van je vakantiedagen af en je bouwt tijdens je zwangerschapsverlof nog steeds vakantiedagen op. Ook heb je gewoon recht op vakantiegeld als je met verlof bent.

Zwangerschapsverlof voor zelfstandigen

Wanneer je zwanger bent en je bent daarnaast ook zelfstandig ondernemer, dan heb je ook recht op zwangerschapsverlof en een bijbehorende uitkering. Je hoeft hiervoor geen aparte premie te betalen. Neem voor meer informatie over zwangerschapsverlof als je zelfstandig ondernemer bent, even contact op met het UWV.

Kraamverlof voor vaders en partners

De vader van je baby (en/of je partner) heeft recht op kort verlof om bij de bevalling aanwezig te zijn en aangifte te doen van de geboorte bij de Burgerlijke Stand. Je partner krijgt twee werkdagen betaald kraamverlof, en drie dagen onbetaald verlof, die binnen vier weken na de bevalling opgenomen moeten worden. Vanaf 2018 heeft de vader recht op 5 dagen betaald verlof. De regering moet hier echter nog een besluit over nemen. Voor nu is het een wetsvoorstel dat op onze goedkeuring kan rekenen.

Andere verlofregelingen

Als je een kindje adopteert of je krijgt een kindje via pleegzorg, heb je recht op maximaal vier aaneengesloten weken verlof. Deze uren mag je, in overleg met je werkgever, verspreiden over een langere periode. Beval je na een periode van 24 zwangerschapsweken, heb je altijd recht op verlof van 16 weken, ook als je baby is overleden.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.